DÜZCE GÜMÜŞOVA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Gümüşova İmam Hatip Ortaokulu Yıkım İşi İhalesi

Gümüşova İmam Hatip Ortaokulu Yıkım İşi İhalesi

T.C.

GÜMÜŞOVA KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

İHALE İLANI

 

Gümüşova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gümüşova Kültür Mahallesinde bulunan taşınmazın üzerindeki Gümüşova İmam Hatip Ortaokulu Binası yıkım öncesi sökülebilecek ve yıkım enkazından çıkabilecek malzemeler karşılığında; yıkım işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü olan 24/07/2018 Salı günü saat 11:00’a kadar istenilen belgelerle birlikte Gümüşova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

 

1- İdarenin:

a) Adresi : Yeni Mah.Hükümet Konağı.Kat 3 Gümüşova/Düzce

b) Telefon ve Faks numarası:0 (380) 731 3182

c) Elektronik Posta Adresi : gumusova81@meb.gov.tr

2- İhale Konusu işin:

a) Niteliği türü ve miktarı : Bina yıkım işi ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Gümüşova İmam Hatip Ortaokulu Binası

c) İşin süresi : 30 (Otuz) gündür.

3- İhalenin:

a) Yapılacağı yer : Gümüşova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kaymakamlık Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati :24/07/2018  saat: 11:00

4- İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

* Dilekçe, (İhaleye konu taşınmazın ihale öncesi bizzat görerek ihaleye katıldığına dair.)

* İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli, Tüzel kişi ise)

* Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (Tüzel kişi ise)

* Bağlı bulunduğu Odaya kayıt Belgesi (Gerçek kişi ise)

* Ticaret Sicil Belgesi (Tüzel kişi ise)

* Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noter Onaylı imza sirküsü (Tüzel kişi ise)

* Bu işin geçici teminat bedeli idareye kapalı zarfta verilecek ilk teklifin %3’ün den az olmayacaktır.

* Araç Taahhütnamesi : (Ekskavatör, loder, v.b.gibi makineler ile kırıcılı veya kırıcısız kazının yapılması, taşıtlara yüklenip döküm mahalline kadar taşınması, boşaltılması esnasında yıkım sırasında idare herhangi bir araç, gereç ve yardım desteği sağlamayacaktır.) İstenilen belgelerin eksik, ya da usulüne uygun olarak hazırlanmaması ve ihale gün ve saatine kadar ihale komisyona teslim edilmemesi durumunda müracaat yapılmamış, istekli sıfatı kazanılmamış sayılacaktır.

* İhale Dosyası Satın Alma Dekontu: .( İhaleye katılmak isteyen adaylar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Gümüşova T.C. Ziraat Bankası Şubesinde açılmış bulunan TR660001000992069936965004 İBAN no’lu hesabına 100 TL dosya satın alma ücreti yatıracaklardır. Banka dekontu ihale teklif dosyası içine koyulacaktır.

*Teklif Mektubu(İhale katılmak için ilk teklif muhammen bedeldir. Muhammen bedel üzerinden yükseltme yöntemi ile teklifler alınarak ihaleye devam edilecektir.)

*Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (İhaleye katılan veya vekalet verilen kişiler)

 

 

 

 

 

5-Tahmin Edilen Fiyat ve Geçici Teminat Bedeli :

İşin Adı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

Gümüşova İmam Hatip Ortaokulu Binası

983,33 TL

(KDV Hariç)

 (Yıkım işlemleri sonucunda idareye ödeme yapılacak bedel)

29,49 TL

24/07/2018

11:00

 

Açıklamalar :

            1-İhale dosyası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görülebilir.

            2-İhale ilanı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasında da görülebilir.

            3-İhale ile ilgili bilgiler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesinden alınabilir.

            4-İhale ilgili ayrıntılı bilgiler İhale Teknik Şartnamesi ve İdari Şartnamesinde yer almaktadır.

            5-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilan panosunda ihale ilanı asılmıştır.

 

 

                                                                                                          16/07/2018

 

 

                                                                                               Mustafa KAYRANCIOĞLU

                                                                                              İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

İhale Dokumanları..........TIKLA

Açıklama :Bina 2 katlı ve alt bodrumda kalorifer dairesi bulunuyor.Pencereler pimapen PVC,Doğal gaz ve kömürlü kalorifer kazanlarına sahip,kalorifer petekleri ve tüm kapıları mevcut.Bina gezilebilir.İhale dosyası hazırlanırken bina gezilip dilekçe yazılmalı ve dosya içine konulmalıdır.İhaleye katılım şartları ve dosyaya konulacak belgeler idari şartnamede belirtilmiştir.İhale açık teklif usulü ile yapılacaktır.İhale ile ilgili tüm bilgiler dosya içinde bulunmaktadır.Geçici teminat Gümüşova Mal Müdürlüğüne müdürlüğümüzden alacağınız yazı ile yatırılacaktır.İhale dosyası ücreti T.C. Ziraat Bankası Gümüşova Şubesinde bulunan müdürlüğümüz hesabına yatırılacaktır.Dekont ve makbuzlar diğer belgelerle birlikte ihale zarfı içine konulacaktır.

Ayrıntılı Bilgi:Mustafa KAYRANCIOĞLU-05333246974

Önemli Açıklama :İhale 2886 sayılı kanunun 45.maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.İhale katılım zarfına teklif mektubu konulması gerekmemektedir.İdari şartnamenin 32.maddesinde istenilen belgelerin kapalı zarf içinde sunulması gerekiyor.Zarfı nasıl olması gerektiği 39.maddede açıklanmıştır.

20-07-201820-07-201820-07-201820-07-201820-07-2018

Gümüşova Hükümet Konağı 3.Kat Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi No164 81850 Gümüşova/DÜZCE - 03807313182

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.